Thanh thép tròn/ vuông

Thanh thép tròn/ vuông là các thanh thép ngắn( mạ kẽm hoặc không mạ kẽm) cung cấp một kết nối cơ khí giữa các tấm mà không làm hạn chế chuyển động theo chiều ngang. Các thanh thép tròn/ vuông có đường kính 12mm, 16mm, 20mm, 24mm,  30mm,…với độ dài từ 300mm tới 1000mm.

MÃ HÀNG Đường kính Dài (mm) Ghi chú
DWB16F450 16 450 Đen
DWB16F600 16 600 Đen
DWB20F450 20 450 Đen
DWB20F600 20 600 Đen
DWG16F450 16 450 Mạ kẽm
DWG16F600 16 600 Mạ kẽm
DWG20F450 20 450 Mạ kẽm
Các Size khác theo đơn đặt hàng